Modernizacja Zakładu Wrona. Eliminacja uciążliwych zapachów.

 

Przemysław Wrona, właściciel zakładu Wrona Produkcja Podłoża mieszczącego się w Panoszowie/Patoce informuje, że chce przystąpić do realizacji inwestycji, dzięki której wyeliminuje niemal całkowicie uciążliwości zapachowe, które doskwierają lokalnej społeczności.

W zakresie planowanej modernizacji inwestor zamierza zainstalować w pierwszej kolejności nowe oprzyrządowanie oczyszczania powietrza z ciągu technologicznego, czyli płuczkę do usuwania amoniaku wraz z biofiltrem do redukcji emisji substancji odorotwórczych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na znaczne ich zmniejszenie. Szacowany stopień redukcji emisji substancji odorowych w złożu filtra biologicznego wyniesie około 90%, w zależności od rodzaju substancji odorowej, co w skali uciążliwości zapachowej zmniejszy uciążliwość poniżej progu wyczuwalności środowiskowej. 

Po drugie inwestor zamierza – w celu polepszenia warunków pracy – w ramach modernizacji postawić zadaszony i zamknięty obiekt z halami manewrowymi i zapleczem techniczno socjalnym, które stanowią m.in. biuro, magazyn, chłodnia, rozdzielnia prądu. Zamknięcie dodatkowej przestrzeni przed halami mieszania oraz magazynu pomiotu wiatą pozwoli na zorganizowanie mieszania surowców i transportu pomiędzy tymi obiektami bez wyprowadzania mieszanki kompostowej we wstępnej fazie fermentacji i surowców w otwartą przestrzeń zakładu. Dotychczas, w działających na terenie kraju wytwórniach podłoża pod uprawę pieczarek nigdzie nie zastosowano takiego typu rozwiązania. Zakład śledzi dokonania i rozwiązania techniczne, które zostały zastosowane w podobnych wytwórniach na terenie Holandii i Belgii oraz możliwość ich realizacji w warunkach prowadzonej wytwórni. 

Dodatkowo w planach jest konstrukcja dwóch nowych zbiorników do gromadzenia m.in. wód opadowych oraz dobudowa niezbędnych ciągów kanalizacji do odprowadzania nadmiaru wód opadowych z powierzchni szczelnych terenu zakładu. 

Planowaną modernizację poparło ponad pół tysiąca osób.

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!