Odpowiedzialny biznes

Społeczna odpowiedzialność biznesu – to koncepcja zakładająca, iż przedsiębiorcy na etapie tworzenia i funkcjonowania firmy uwzględniają szeroko pojęty interes społeczny, w tym potrzeby różnych grup społecznych oraz ochronę środowiska. Działania społecznie odpowiedzialne podejmowane są wobec rozmaitych interesaruszy i realizowane są różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak: klienci, pracownicy, środowisko, partnerzy (dostawcy), społeczność lokalna.

Firma Produkcja Podłoża Pod Uprawę Pieczarek Ryszard Wronaoraz Wrona Produkcja Podłoża Przemysław Wrona wdrażają te standardy we wszystkich wskazanych wyżej obszarach.

 

Klienci otrzymują:

 • sprawną i życzliwą obsługę dostosowaną do zgłoszonych potrzeb,
 • terminową realizację przyjętych zamówień,
 • produkt sprawdzonej jakości o bardzo dobrych parametrach,
 • produkt przygotowany w oparciu o najnowsze technologie w tym technologię holenderską wynikającą ze współpracy z firma Christiansen.


Wobec pracowników stosowana jest przejrzysta polityka kadrowo-personalna obejmująca:

 • jasne zasady zatrudniania i wynagradzania,
 • terminową wypłatę wynagrodzeń,
 • terminową wypłatę nadgodzin obejmujących pracę w soboty i niedziele,
 • dbałość o warunki pracy, w tym warunki BHP.

 

Szanując środowisko naturalne obie firmy:

 • uzyskują wszystkie pozwolenia i decyzje administracyjne wymagane dla prowadzonej działalności,
 • wprowadzają najnowsze technologie jak najmniej inwazyjne dla środowiska naturalnego.

 

Dostawcy (partnerzy biznesowi) mają zapewnione:

 • zaopatrzenie u dostawców lokalnych z okolic Pszczyny/Panoszowa (Patoki),
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • wybór dostawców i partnerów biznesowych których działanie charakteryzuje się jakością i przejrzystością.

 

Społeczność lokalna otrzymuje:

 • wsparcie finansowe dla różnych szczytnych inicjatyw,
 • wsparcie rzeczowe dla konkretnych instytucji,
 • współpraca przy organizacji wydarzeń ważnych dla społeczności lokalnej,
 • sponsoring.

 

Wsparcie finansowe dla Dożynek Gminnych w sołectwie Panoszów zorganizowanych w dniu 31 sierpnia 2014r.,
Wsparcie finansowe dla Dożynek Gminnych w sołectwie Panoszów zorganizowanych w dniu 31 sierpnia 2014r.,
Wsparcie dla Domu Dziecka w Siedlcach, „Dom pod Kasztanami” poprzez udział w akcji  charytatywnej, 2012r.
Wsparcie dla Domu Dziecka w Siedlcach, „Dom pod Kasztanami” poprzez udział w akcji charytatywnej, 2012r.
Wsparcie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej, 2014r
Wsparcie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej, 2014r
Wsparcie dla Rajdu Uśmiechu organizowanego przez CWDiR Przystań w Pszczynie, czerwiec 2014
Wsparcie dla Rajdu Uśmiechu organizowanego przez CWDiR Przystań w Pszczynie, czerwiec 2014
Wsparcie dla organizacji IV kolorowych ferii w Sierokowie Śląskim, 2014
Wsparcie dla organizacji IV kolorowych ferii w Sierokowie Śląskim, 2014
Wsparcie finansowe dla Obchodów Gminnego Dnia Strażaka w Sierokowie Śląskim, maj 2014
Wsparcie finansowe dla Obchodów Gminnego Dnia Strażaka w Sierokowie Śląskim, maj 2014
Wsparcie finansowe w organizacji Pikniku Rodzinnego przez Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim, 2014
Wsparcie finansowe w organizacji Pikniku Rodzinnego przez Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim, 2014
Wsparcie finansowe w organizacji Dni Gminy Ciasna, lipiec 2014
Wsparcie finansowe w organizacji Dni Gminy Ciasna, lipiec 2014
Wsparcie finansowe w organizacji wycieczki do Wrocławia dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Ciasnej, 06.2014
Wsparcie finansowe w organizacji wycieczki do Wrocławia dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Ciasnej, 06.2014
Współpraca przy organizacji Święta Sierakowa Śląskiego, 08.2014
Współpraca przy organizacji Święta Sierakowa Śląskiego, 08.2014
Wsparcie przy budowie Domu Kulejących Aniołów w Piasku, 2013
Wsparcie przy budowie Domu Kulejących Aniołów w Piasku, 2013
Wsparcie finansowe przy organizacji Dożynek Gminnych w Wędzinie, 2014
Wsparcie finansowe przy organizacji Dożynek Gminnych w Wędzinie, 2014
Wsparcie finansowe przy zakupie plakatów o tematyce szeroko rozumianych zachowań ryzykownych w firmie Cosinuss z Zabrza, 09.2014
Wsparcie finansowe przy zakupie plakatów o tematyce szeroko rozumianych zachowań ryzykownych w firmie Cosinuss z Zabrza, 09.2014
Wsparcie finansowe przy organizacji Dożynek Gminnych na Wędzinie
Wsparcie finansowe przy organizacji Dożynek Gminnych na Wędzinie
Wsparcie dla klubu LKS Sieraków Śląski w 2013
Wsparcie dla klubu LKS Sieraków Śląski w 2013
Wsparcie dla klubu LKS Sieraków Śląski w 2012
Wsparcie dla klubu LKS Sieraków Śląski w 2012
Wsparcie dla klubu LKS Sieraków Śląski w 2013
Wsparcie dla klubu LKS Sieraków Śląski w 2013
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!