Eliminacja uciążliwych zapachów - Modernizacja zakładu w Pszczynie

AKTUALIZACJA - 27.02.2016

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach orzeka zmienić decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 5.02.2015 r. ustalającą termin usunięcia naruszenia, poprzez uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza przez Ryszarda Wrone "Produkcja Podłoża pod Uprawę Pieczarek" w Pszczynie w zakresie zmiany tego terminu - do czasu zakończenia postępowania wszczętego przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

Pozwoli to na kontynuowania działalności, ale przede wszystkim da czas na przeprowadzenie zapowiedzianej przez właściciela modernizacji zakładu.Inspektor Ochrony Środowiska wziął pod uwagę, że wstrzymanie pracy zakładu uniemożliwi wprowadzenie proekologicznych zmian, zagwarantowanych przez właściciela.

Nie bez znaczenia był interes społeczny, bowiem zakład zatrudnia ponad 100 osób i wstrzymanie pracy zakładu doprowadziłoby do utraty przez nie zatrudnienia. Warto dodać, że przyjęty przez radnych z Pszczyny plan zagospodarowania przestrzennego to kolejny krok, który spowoduje szybkie przystąpienie do modernizacji zakładu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Produkcji Podłoża Pod Uprawę Pieczarek Ryszard Wrona w Pszczynie informuje, że chce przystąpić do realizacji inwestycji, która pozwoli na niemal całkowitą eliminację uciążliwości zapachowych, które doskwierają okolicznym mieszkańcom. Naszym celem jest zbudowanie zamkniętej hali operacyjnej, w której będzie się odbywać przygotowanie mieszanki kompostowej, a powietrze zostanie oczyszczone z odoru i amoniaku za pomocą filtra biologicznego.

Pierwszym krokiem w kierunku realizacji przedsięwzięcia był wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, złożony na ręce Burmistrza Pszczyny.

Bez wprowadzenia nowych zapisów do planu, inwestycja nie będzie mogła zostać zrealizowana.

Równocześnie trwały prace nad sporządzeniem karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu, która jest niezbędnym dokumentem do uzyskania decyzji środowiskowej. Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie hali operacyjnej przygotowania mieszanki kompostowej wraz z magazynem pomiotu i gipsu oraz budowie instalacji płuczki antyodorowej i biofiltra końcem sierpnia br. została złożona wspólnie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pszczynie oraz w Starostwie Powiatowym.

Analiza sposobu prowadzenia operacji technologicznych w zakładzie oraz badania uciążliwości odorowych w kompostowniach w Holandii wykazały, że najbardziej uciążliwymi czynnościami pod względem emisji odorantów są: rozładunek suchego pomiotu kurzego, mieszanie i namaczanie mieszanki kompostowej przed załadunkiem do komór mieszania z wodą procesową oraz przerzutka kompostu pomiędzy komorami mieszania i komorami fermentacji wstępnej. Obecnie te operacje technologiczne prowadzone są na wolnym powietrzu, na placu manewrowym. Dlatego firma zamierza zbudować zamkniętą halę operacyjną o powierzchni ok. 3 tys. m2 wraz z filtrem biologicznym, co pozwoli zhermetyzować, czyli zamknąć cały proces i wyeliminować związane z nim uciążliwości. Budowa zamkniętych hal operacyjnych dla przygotowania mieszanki kompostowej i oczyszczanie powietrza wentylacyjnego i procesowego z amoniaku i substancji odorowych w płuczkach wodnych, płuczkach kwasowych i filtrach biologicznych to metoda ograniczenia uciążliwości, która od kilku lat jest stosowana w krajach o najbardziej zaawansowanej technologii produkcji podłoża: Holandii, Belgii i Niemczech. Co najważniejsze jest skuteczna i sprawdzona. Inne rozwiązania technologiczne nie znalazły szerokiego i praktycznego zastosowania. Realizacja przedsięwzięcia powinna niemal całkowicie doprowadzić do wyeliminowania uciążliwości związanych z emisją substancji odorowych i znacznie ograniczyć emisję amoniaku w stosunku do dotychczasowej. Ważne jest, iż inwestycja ma wyłącznie charakter proekologiczny i nie będzie miała wpływu na zużycie surowców i wielkość produkcji, która pozostanie na aktualnym poziomie.

Realizowaliśmy już taką inwestycję, która pomogła, ale tylko tyle, na ile było to możliwe kilkanaście lat temu. Chodzi o płuczkę wodną i tunele indoor, które pozwoliły w pełni zhermetyzować kolejne fazy produkcji kompostu. Para i zapachy z produkcji są odprowadzane przez instalację do płuczki wodnej, gdzie następuje ograniczenie zapachu i amoniaku, i dopiero wtedy trafiają do komina. Ta inwestycja zdała egzamin, choć całkowicie nie zadowoliła okolicznych mieszkańców. W dniu dzisiejszym mamy już dostęp do technologii, które z powodzeniem są realizowane w Holandii, Belgii, czy Niemczech i co najważniejsze – sprawdzają się. Eliminują niemal całkowicie nieprzyjemny zapach powodowany przez produkcję podłoża pod uprawę pieczarek, w zakładach takich samych jak nasz.

Jedynym czynnikiem, który może zagrozić realizacji planowanej inwestycji jest brak odpowiednich decyzji administracyjnych.

4 września na prośbę właściciela firmy, Ryszarda Wrona odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim, w którym uczestniczyli: Burmistrz Dariusz Skrobol, Starosta Paweł Sadza, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu, a także naczelnicy merytorycznych wydziałów obu urzędów. Podczas tego spotkania właściciel zakładu szczegółowo omówił, na czym będzie polegać planowana inwestycja.Podczas spotkania, które odbyło się początkiem września w Urzędzie Miejskim, właściciel zakładu podkreślał, że zdaje sobie sprawę z problemu nieprzyjemnego zapachu i chce jak najszybciej go rozwiązać. Dlatego po uzyskaniu wymaganych decyzji i pozwoleń bez zbędnej zwłoki zamierza wdrożyć rozwiązania, które skutecznie wpłyną na poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców. Konieczna jest współpraca w tym względzie władz miasta i powiatu, aby najpierw uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego, następnie wydając decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę, mogą przyczynić się w szybki sposób do likwidacji odoru powodowanego działalnością zakładu.

Właściciel firmy zwrócił się także z prośbą do Burmistrza Pszczyny o zorganizowanie spotkania z udziałem stowarzyszenia, które „walczy” o poprawę jakości naszego powietrza.

Inwestycja w pigułce

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na:

  • budowie hali operacyjnej przygotowania mieszanki kompostowej z magazynem pomiotu, w której realizowane będą wszystkie operacje technologiczne w zamkniętej przestrzeni hali operacyjnej zintegrowanej z halą magazynową pomiotu i ciągiem komór mieszania.
  • Proces namoczenia mieszanki kompostowej odciekami technologicznymi w komorach mieszania z napowietrzaną posadzką i systemem odprowadzenia odcieków technologicznych do zbiornika – zamknięty obieg ścieków;
  • przebudowie istniejącej komory magazynowania pomiotu poprzez dostosowanie do funkcji komory mieszania i dobudowę jednej komory mieszania do ciągu istniejących komór co jest niezbędne ze względu na technologiczną konieczność zachowania rytmiczności dokonywania przerzutek mieszanki kompostowej;
  • budowie instalacji płuczki antyodorowej i dwusekcyjnego filtra biologicznego do usuwania amoniaku i substancji odorowych z powietrza wentylacyjnego hali operacyjnej z magazynem pomiotu i powietrza procesowego z napowietrzania posadzek komór mieszania.

 

Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!