Ocena zanieczyszczenia powietrza

Raport z 2014r. przeprowadzany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pszczynie obejmujący tematykę Oceny Mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wokół zakładu „Wrona- Produkcja Podłoża” w Pszczynie DMIP/O/36/2014, opracowanego przez SGS EKO - PROJEKT SP. Z O.O.(Pani Aleksandra Helbig). Badania przeprowadzono na podstawie zlecenia z dnia  30.07.2014r. Próbki do badań pobrano 12.08.2014r, 22.08.2014r.

Celem badań przeprowadzonych przez Laboratorium SGS Eko-Projekt Sp. z o.o.  była ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza wokół Zakładu „Wrona –Produkcja podłoża” oraz wpływu Zakładu „Wrona – Produkcja podłoża” na otoczenie. Badania obejmowały pobieranie próbek powietrza po stronie nawietrznej i zawietrznej Zakładu „Wrona – Produkcja podłoża” zgodnie z kierunkiem wiatru, oznaczanie ilościowe i jakościowe aerozolu bakteryjnego i grzybowego wraz z interpretacją uzyskanych wyników.

 

PRÓBKI z dnia 12.08.2014r.

Stężenia aerozolu grzybowego (…) po stronie zawietrznej Zakładu „Wrona – Produkcja podłoża” przekraczają wartości dopuszczalne zaproponowane przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN dla powietrza atmosferycznego z wyjątkiem punktu przy ul. Studzienickiej 14a (str. 27 Raportu, pkt 8.1).

Stężenia aerozolu bakteryjnego w badanych próbkach po stronie nawietrznej i zawietrznej nie przekraczają wartości dopuszczalnych zaproponowanych przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN dla powietrza atmosferycznego (str. 27 Raportu, pkt 8.1).

 

PRÓBKI z dnia 22.08.2014r.

Stężenia aerozoli bakteryjnego i grzybowego zmierzone w badanych próbkach pobranych po stronie nawietrznej 22.08.2014 nie przekraczają wartości dopuszczalnych zaproponowanych przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN dla powietrza atmosferycznego. Stężenia aerozoli bakteryjnego i grzybowego w badanych punktach pobranych w tym dniu po stronie zawietrznej nie przekraczają wartości dopuszczalnych zaproponowanych przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN dla powietrza atmosferycznego z wyjątkiem punktu pomiędzy ul. Pionierów a ul. Czołgistów w którym stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych dla aerozolu bakteryjnego. Uzyskane wyniki z próbki powietrza z punktu pomiędzy ul. Pionierów a ul. Czołgistów nie wskazują jednoznacznie, aby źródło emisji zanieczyszczeń pochodziło z Zakładu „Wrona-Produkcja podłoża”. (str. 27 Raportu, pkt 8.1).

Istotne znaczenie mają również warunki pogodowe oraz lokalizacja innych zakładów w sąsiedztwie Zakładu „Wrona” mających możliwość emisji zanieczyszczeń mikrobiologicznych do powietrza. Podwyższona wilgotność powietrza we wszystkich badanych punktach znacznie przyczyniła się do wzrostu aerozolu grzybowego w badanych punktach zarówno po stronie nawietrznej jak również i zawietrznej (str. 27 Raportu, pkt 8.2).

Bakteria ta występuje powszechnie w środowisku, jest przenoszona drogą powietrzno –pyłową i występuje powszechnie w powietrzu otaczającym Zakład „Wrona –Produkcja podłoża”. Zidentyfikowana laseczki Bacillus subtilis w obserwowanych stężeniach nie powinna w sensie zakaźnym stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi (str. 28 Raportu, pkt 8.3).

 

Kompletny raport dostępny jest pod adresem http://pszczyna.pl/ver/index.php?option=com_content&view=article&id=2181:ocena-zanieczyszczenia-powietrza&catid=61:kategorianewsy&Itemid=263

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!